Åpenhetsloven

Brødrene Blindheim Malerfirma er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Loven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Tiltak

Håndverksgruppen og Brødrene Blindheim Malerfirma vil fremover gjennomføre jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker i og rundt virksomheten. Enkelte tiltak er iverksatt, mens andre er planlagte tiltak for å forebygge risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ut ifra risikobildet, har selskapet prioritert tiltak for å redusere risikoen i form av:

  • Vedtatt overordnede retningslinjer for selskapets arbeid med åpenhetsloven. Nærmere beskrevet i punkt 2 i rapporten
  • Engasjert ekstern juridisk bistand til å revidere selskapets Code of Conduct, og implementere nye kontraktsvilkår som adresserer bærekraft i bredere forstand, herunder miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.
  • Arbeide videre med å sentralisere enkelte innkjøpsløsninger for bedre kontroll, og samtidig veilede datterselskap i praktiske og forenklede rutiner for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved lokale innkjøp.
  • Gi ytterligere veiledning og opplæring for å bedre kontroll med arbeidsvilkår og produksjonsvilkår i datterselskapene.
  • Iverksatt dialog med leverandører for innhenting av informasjon om underleverandører og produksjonsland, samt oppdatere kontraktsvilkår.

Les vår redegjørelse

Her på nettsiden ligger vår redegjørelse lett tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Ved å trykke på knappen under får du full tilgang til dokumentet. I redegjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Den vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.

Klar for en forvandling?

Vi gjør drømmeprosjektet ditt til virkelighet. Kontakt oss for å planlegge neste steg!

922 66 294

Telefon

post.malerfirma@brblindheim.no​

E-post